Kadra pedagogiczna


Kadrę pedagogiczną tworzy zespół odpowiedzialnych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Otaczają oni troskliwą opieką dzieci, tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, stwarzają interesujące sytuacje wychowawcze i dydaktyczne. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia w zakresie wychowania i nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Przedszkole osiąga dobre wyniki w swojej pracy dzięki podmiotowemu traktowaniu każdego dziecka indywidualnie, oraz dzięki współpracy ze specjalistami różnych dziedzin (logopedii, psychologii, stomatologii, choreografii tańca). Nauczyciele biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, Radach Pedagogicznych, kursach i warsztatach. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie wykorzystując wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Stwarzają dzieciom dodatkowe możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych.

Przedszkole nasze dba o wysoki poziom edukacji, nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa dyrektor Elżbieta Krzyżak.


Dyrektor zachęca nauczycieli do ustawicznego doskonalenia zawodowego, upatrując w tym potencjalną możliwość podnoszenia jakości pracy przedszkola i własnej nauczycieli.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Brzesku.

Księgowść Przedszkola prowadzona jest przez Referat Finansowo-Księgowy przy Urzędzie Miejskim w Brzesku.

Nauczyciele:

dyr mgr Elżbieta Krzyżak
mgr Anna Bodzenta - Gargól
mgr Lidia Wolnik
mgr Helena Boruta
mgr Marzena Pietrusińska
mgr Dorota Frankowska
mgr s Krystyna Furmańska
Monika Winiarska lic.

Personel administracyjno - obsługowy:

Małgorzata Borowiec (Zofia Podgórska)
Maria Michalska
Krystyna Stolińska
Wioletta Brzyk
Ewa Pabjan
Dorota Pala
mgr Edward Woźniak