Oferta edukacyjna


Nasze przedszkole znajduje się w malowniczej okolicy. Z jednej strony otacza nas wspaniały las z drugiej park z Pałacem Goetza. Przedszkole jest odizolowane od miejskiego hałasu i gwaru. Teren doskonale nadaje się na zabawy na powietrzu, spacery i wycieczki. Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Dysponujemy pięknym ogrodem i dobrze wyposażonym placem zabaw, jasnymi, przestronnymi, bezpiecznymi i funkcjonalnymi salami. Oferujemy zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane na miejscu w kuchni przedszkolnej.

Jesteśmy przedszkolem wspomagającym dzieci, rozwijającym ich kreatywność i wrażliwość na piękno, zapewniamy wszechstronny rozwój wychowanków poprzez zabawę i edukację. Wzmacniamy u dzieci poczucie własnej wartości, oraz szacunku do innych, otaczamy troską dzieci potrzebujące wsparcia, organizujemy prace indywidualną pod kątem wszechstronnego rozwoju dziecka. Dokładamy wszelkich starań, aby bardzo dobrze przygotować wychowanków do podjęcia obowiązku szkolnego. Nasze przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju, gdyż każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem, znająca i rozumiejąca potrzeby każdego dziecka. W pracy opiekuńczej wspomaga nas przyjazny dziecku personel administracyjno - obsługowy .

Przedszkole realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze dydaktyczne w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową. Realizowane są również programy własne opracowane przez nauczycieli naszego przedszkola: „Program Adaptacyjny", „Program Edukacji Matematycznej", Program „Poznaję sztukę plastyczną i sam jestem twórcą", „Program Edukacji Zdrowotnej”, „Program Edukacyjno- Terapeutyczny", „Program Stymulacyjno - Terapeutyczny", oraz „Przedszkolny Program Wychowawczy".

Proponujemy:
- Zajęcia zdrowotne, przyrodnicze i doświadczalne
- Zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą
- Zajęcia plastyczno-konstrukcyjne
- Zajęcia rytmiczno –ruchowe
- Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania
- Zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne
- Zajęcia ruchowe i gimnastyczne
- Gry i zabawy terenowe
- Spotkania z ciekawymi ludźmi
- Zajęcia edukacyjne –wyjazdy do Izby Regionalnej zapoznanie z tradycjami, sztuką i kulturą regionalną.
- Uczestnictwo w konkursach, przeglądach, turniejach, olimpiadach sportowych
- Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
- Wyjazdy na spotkania i spektakle teatralne w RCKB
- Teatrzyki na terenie przedszkola
- Ciekawe dni – np. Święto grzyba, Święto drzewa, Pluszowego Misia, Święto ziemi, Święto uśmiechu
- Poznawanie literatury dziecięcej w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Dodatkowo proponujemy szeroką ofertę zajęć dodatkowych, aby jak najlepiej wspomagać rozwój dzieci uczęszczających do naszej placówki, oraz zapewnić im atrakcyjny pobyt.

Zajęcia dodatkowe - BEZPŁATNE (prowadzone przez nauczycieli):
1.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne
2.Zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy
3.Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne
4.Zabawy plastyczne w ramach kółka plastycznego
5.Zabawy teatralne w ramach kółka teatralnego
6.Zajęcia muzyczno - ruchowe

Zajęcia dodatkowe - BEZPŁATNE (finansowane przez Gminę):
1.Zajęcia taneczno - rytmiczne - 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych
2.Język angielski - 2 razy w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych
3.Religia dla dzieci 4-6 lat – zgodnie z deklaracją rodziców

Wspólne uroczystości i imprezy okolicznościowe:
- Święto jesieni
- Pasowanie na przedszkolaka
- Spotkanie ze świętym Mikołajem
- Jasełka i wspólna wigilia
- Bal karnawałowy dla dzieci
- Dzień Babci i Dziadka
- Powitanie wiosny
- Piknik rodzinny "Święto Mamy i Taty"
- Uroczyste pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego

W trosce o dobro dziecka i ujednolicenie oddziaływań wychowawczych współpracujemy z Rodzicami wychowanków.

Rodzicom zapewniamy współudział w życiu przedszkola.
Udział w uroczystościach i zajęciach otwartych .
Proponujemy fachową literaturę.
Pedagogizację na spotkaniach z Rodzicami.
Spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Spotkania indywidualne rodzica z nauczycielem (rozmowy nt. dziecka)
PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”

Zwracając uwagę na harmonijny rozwój dziecka, jego rozwój fizyczny, umysłowy, nasze przedszkole ze szczególną starannością dba również o rozwój emocjonalny. Od kilku lat realizowany jest Program „Przyjaciele Zippiego” który uczy dzieci:

* Jak rozpoznawać własne uczucia i o nich rozmawiać
* Jak mówić to co chce się powiedzieć
* Jak słuchać uważnie
* Jak prosić o pomoc
* Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
* Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
* Jak mówić przepraszam
* Jak radzić sobie z prześladowaniem
* Jak rozwiązywać konflikty
* Jak radzić sobie ze zmianą i stratą między innymi ze śmiercią
* Jak adoptować się do nowych sytuacji
* Jak pomagać innymCele poszczególnych części
Część 1: Uczucia
Doskonalenie u dzieci zdolności rozpoznawania uczuć i określanie strategii radzenia sobie z nimi.


Część 2: Komunikacja
Doskonalenie u dzieci zdolności komunikowania własnych uczuć.


Część 3: Nawiązywanie i zrywanie więzi
Doskonalenie u dzieci zdolności nawiązywania przyjaźni oraz radzenia sobie z odrzuceniem i samotnością.


Część 4: Rozwiązywanie konfliktów
Doskonalenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów.


Część 5: Przeżywanie zmiany i straty
Doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie ze zmianą i stratą.


Część 6: Dajemy sobie radę
Doskonalenie u dzieci umiejętności wykorzystywania rozmaitych strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach.Dzieci przyjmują postać Zippiego i jego przyjaciół życzliwie i z zaciekawieniem. Chętnie śledzą ich przygody z zainteresowaniem słuchając treści opowiadań i oglądając ilustracje. Często w codziennych sytuacjach przedszkolnych, odwołujemy się do zasad obowiązujących w trakcie zajęć związanych z realizacją Programu „Przyjaciele Zippiego”. Dzieci próbują nieporozumienia z rówieśnikami rozwiązywać w oparciu o zasady czy wnioski wyciągnięte na zajęciach. Zdobyta wiedza i doświadczenie ułatwia dzieciom start w szkole, który wymaga od nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.W Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku wdrażany jest projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”. Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Powiat Brzeski, który w tym zakresie współpracuje z 90 szkołami i przedszkolami funkcjonującymi na jego obszarze.

Celem działań jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.

Projekt jest pilotażem nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rozpoczęciem projektu od początku 2013 r. realizowany jest pierwszy etap Rocznych Planów Wspomagania. Dyrektorzy przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji dokonali diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli.

Kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie cykl szkoleń dla nauczycieli dotyczących tematów wybranych w trakcie diagnozy. Następnie nauczyciele – wychowawcy wprowadzą do praktyki pedagogicznej poznane rozwiązania. Na podstawie ewaluacji działań ocenią, które działania przynoszą najlepsze efekty i pomagają dzieciom wychowankom w możliwie najpełniejszy sposób osiągnąć sukces edukacyjny.