Organizacja przedszkola


Nasze przedszkole jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. Dewizą naszego Przedszkola jest:

"DOBRO I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA"

Praca w przedszkolu opiera się na ścisłej współpracy całego personelu - pedagogicznego i administracyjno - obsługowego. Czyste, jasne sale zabaw wyposażone są w kolorowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wytwory dziecięcych prac. Mamy piękny duży ogród, w którym spędzamy każdą dogodną chwilę na wspaniałej zabawie.

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, oraz niektórych innych ustaw. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie oferty wywieszonej w przedszkolu, lub na stronie internetowej przedszkola . Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem. Dzieci przyjmuje się do przedszkola, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Dzieci przyjmowane są do III oddziałów wiekowych:

Oddział I - 3 latki
Oddział II - 4 latki
Oddział III - 5,6 latki

Przedszkole może zapewnić miejsce dla 75 dzieci. Taka ilość wychowanków daje możliwości do pracy indywidualnej - a nam pozwala uwzględnić problemy, zainteresowania i potrzeby dzieci.

W przedszkolu przed rozpoczęciem nowego roku realizowany jest "Program adaptacyjny", w ramach którego odbywają się dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych.


Ramowy rozkład dnia:

6.45 - 8.15

SCHODZENIE SIĘ DZIECI - zabawy dowolne, zajęcia indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań dzieci. Zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna. Zabawy i ćwiczenia ruchowe, poranne integrujące grupę.

8.15 - 8.30

ZABIEGI HIGIENICZNE - przygotowanie do posiłku.

8.30 - 9.00

ŚNIADANIE.

9.00 - 11.15

SYTUACJE WYCHOWAWCZO - EDUKACYJNE - zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych. Zabawy i zajęcia na powietrzu i w budynku. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, słuchowe, plastyczne, ze śpiewem, gry terenowe i sportowe, prace ogrodniczo-porządkowe, gospodarcze i hodowlane. Obserwacje, spacery i wycieczki.

11.15 - 11.30

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

11.30 - 12.00

OBIAD.

12.00 - 14.00

ODPOCZYNEK - słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej, sen... Zajęcia w kółku plastycznym, i teatralnym, zabawy logopedyczne.

14.15 - 14.30

ZABIEGI HIGIENICZNE - przygotowanie do posiłku.

14.30 - 15.00

PODWIECZOREK.

15.30 - 16.00

ZAJECIA DODATKOWE - wybrane przez rodziców.
ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI - podsumowanie dnia, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne wzbogacające i wspierające rozwój dzieci.