KADRA


Kadrę pedagogiczną tworzy zespół odpowiedzialnych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Otaczają oni troskliwą opieką dzieci, tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę, stwarzają interesujące sytuacje wychowawcze i dydaktyczne. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia w zakresie wychowania i nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Przedszkole osiąga dobre wyniki w swojej pracy dzięki podmiotowemu traktowaniu każdego dziecka indywidualnie, oraz dzięki współpracy ze specjalistami różnych dziedzin (logopedii, psychologii, stomatologii, choreografii tańca). Nauczyciele biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, Radach Pedagogicznych, kursach i warsztatach. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie wykorzystując wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Stwarzają dzieciom dodatkowe możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć dodatkowych.

Przedszkole nasze dba o wysoki poziom edukacji, nad pracą dydaktyczną nauczycieli czuwa dyrektor Elżbieta Krzyżak.

Nauczyciele: 
mgr Dorota Frankowska - wychowawca gr I
mgr Helena Boruta - wychowawca gr II
mgr Marzanna Pietrusińska - wychowawca gr III
mgr Magdalena Tota - wychowawca gr III, język angielski
mgr Renata Serafin- wychowawca gr I 
pedagog specjalny: mgr Kinga Król
logopeda: mgr Magdalena Tomczyk
psycholog: mgr Adrianna Syrek
terapia pedagogiczna: mgr Joanna Węgrzyn 
katecheza: mgr s Stanisława Szewczyk

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Organem prowadzącym jest Gmina Brzesko.

Księgowość Przedszkola prowadzona jest przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku.

BIP

Facebook

Witaj na naszej stronie